Contact Us


JOYO M&C Technology Co., ltd

Add: 1602, Shifeng Guoji Building, No.19 Yacheng Yili, Chaoyang District, Beijing China 100123

Tel: +86-10-6542-1356 ext.822

Fax: +86-10-6542-2881

E-mail: info@joyotec.com

Leave a Message

  

+86 13693324568